ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 

พลตรี อุกฤษณ์  อากาศวิภาต
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

 

 

พันเอก ชัยณรงค์  แกล้วกล้า
รองผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 32

 

 

พันเอก สาธิต  ศรีสุวรรณ
รองผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 32 

 

 

พันเอก จีรธาดา  จรรยาสุนทร

เสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ 32

 

 

 พันเอก ปรเมศวร์ อุดมสินค้า
รองเสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ 32

 

 

พันเอก เมธา  ณ พิกุล
รองเสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ 32 

Share

มณฑลทหารบกที่32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941 ถึง 6 , โทรสาร 0-5422-5941 ต่อ 72350

Copyright © 2014-2015 All Rights Reserved.

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มณฑลทหารบกที่ 32